Cenník

Cena návrhu závisí od veľkosti záhrady, zložitosti návrhu, požiadaviek klienta, náročnosti výsadieb a iných úprav ako aj od množstva Vami dodaných podkladov (plány, geodet. zamerania,...). 

Cenu realizácie záhrady je možné vyčísliť až po finalizácii návrhu.

Cenník je platný na rok 2018.

Prvá návšteva / konzultácia 

20 €/ hodina

Doprava na konzultáciu

0,27 €/ km

Návrh záhrady s rozlohou do 300 m2 od                      

200 €

Návrh záhrady s rozlohou od 301 do 500 m2 od

300 €

Návrh záhrady s rozlohou od 501 do 800 m2 od

350 €

Návrh záhrady s rozlohou od 801 do 1000 m2 od

450 €

Návrh záhrady s rozlohou od 1001 do 1500 m2 od

500 €

Návrh záhrady s rozlohou nad 1500 m2 od 

550 €

Cena údržby za 1 h/1 osoba

Minimálne však 26 eur + 0,45 eur/km doprava dodávkou s možnosťou odvozu biologického odpadu.

13 €