Cenník

Cena návrhu závisí od veľkosti záhrady, zložitosti návrhu, požiadaviek klienta, náročnosti výsadieb a iných úprav ako aj od množstva Vami dodaných podkladov (plány, geodet. zamerania,...). 

Cenník je platný na rok 2020.

Prvá návšteva / konzultácia 

25 €/ hodina

Doprava na konzultáciu

0,27 €/ km

Návrh záhrady s rozlohou do 300 m2 od                      

200 €

Návrh záhrady s rozlohou od 301 do 500 m2 od

300 €

Návrh záhrady s rozlohou od 501 do 800 m2 od

400 €

Návrh záhrady s rozlohou od 801 do 1000 m2 od

450 €

Návrh záhrady s rozlohou od 1001 do 1500 m2 od

500 €

Návrh záhrady s rozlohou nad 1500 m2 od 

550 €