Úžitková versus okrasná záhrada.

21.02.2014

Jahody ako funkčný aj estetický podrast pod čerešňou
Jahody ako funkčný aj estetický podrast pod čerešňou

Takéto oddelenie sa v našej kultúre hlboko zakorenilo. Do veĺkej miery súvisí so spôsobom pestovania jedlých rastlín, najmä zeleniny. Konvenčné metódy spojené s jesenným oraním alebo rýľovaním, blatistými cestičkami a zo všetkých strán prerastajúcou burinou skutočne neposkytujú po väčšinu roka mimoriadne estetický zážitok, okrem toho sú veľmi pracné. Navyše, rozloha dnešných záhradiek nebýva veľká, preto je potrebné plánovanie. Spôsob akým budeme pestovať jedlé rastliny v skutočnosti závisí najmä od vkusu a tvorivosti. Úžitková záhrada môže byť krásna, rovnako ako okrasná záhrada môže byť užitočná. Miera oddelenia jedlej záhrady závisí od vkusu, životného štýlu, aj celkovej rozlohy záhrady.

Z hľadiska priestorového usporiadania, výborným prostriedkom je použitie vyvýšených záhonov na pestovanie zeleniny - a to nielen z estetického, ale aj technologického hľadiska (viac informácií v článku "Vyvýšené záhony a ich využitie pre ekologické pestovanie."). Pri niektorých plodinách je napríklad veľmi výhodné použitie nádob. Mnoho druhov menej známeho drobného ovocia je možné využiť aj ako živý plot. Niektoré z nich sú také dekoratívne, že sa v zahraničí bežne vysádzajú aj ako okrasné solitéry. Rovnako môžeme uvažovať o pôdokryvných rastlinách a podraste pod stromami. Mnohokrát nájdeme jedlé rastliny a bylinky zakomponované v dych berúcich kvetinových záhonoch známych svetových záhradných architektov. Takéto rozmiestňovanie úžitkových rastlín po celej záhrade má mnoho výhod. Jednak je naplánované a funguje ako okrasná záhrada, jednak poskytuje úžitok, a v neposlednom rade, často povzbudzuje jej obyvateľov k aktívnemu využívaniu celého vonkajšieho priestoru, ktorý majú k dispozícii. Záhrada sa tak mení z obrazu, ktorý pozorujeme z okna, na dynamický priestor, ktorý využívame takmer rovnako intenzívne ako interiér.

Čo sa týka technológie, využívame zároveň výhody polykultúry. Pokiaľ sadíme mnoho rovnakých rastlín vedľa seba, vytvárame monokultúry. Toto usporiadanie nie je pre rastliny prirodzené, ani výhodné. Jednostranne odčerpávajú živiny z pôdy, priťahujú škodcov a podporujú šírenie chorôb. Odborne založená polykultúra naopak využíva symbiotické spolužitie rôznych rastlín k ich prospechu. Vďaka tomuto postupu je možné na malej ploche a s malou námahou dosiahnuť relatívne vyššie úrody. Súčasťou takýchto výsadieb je mnoho kvetín a byliniek a výsledný efekt je veĺmi dekoratívny.

Tieto metódy výrazne prispievajú k ekologizácii domácich záhrad a k modifikácii spôsobu starostlivosti - z otrockej údržby na informované zasahovanie.

Ing. Katarína Sabó