Ekologická záhrada

04.01.2014

Skúsenosti z každodennej praktickej práce s rastlinami, pôdou a jej kultiváciou ma naučili rešpektu k ekológii záhradníčenia .

Mojím primárnym cieľom nie je vytvoriť ekologickú záhradu, ale využiť ekologické postupy ako technológiu pri tvorbe príjemného exteriéru. Cieľom je vytvoriť záhradu, ktorá bude esteticky hodnotná a zároveň sa po založení vo veľkej miere postará sama o seba.

Ekologické záhradníčenie pre mňa nespočíva len v obchádzaní chemických látok, týka sa aj racionálneho hospodárenia s vodou, hnojivami a ľudskou prácou. Používanie chemikálií v záhrade je nielen komplikované a zdraviu škodlivé, najčastejšie je tiež zbytočné. Predpokladom je premyslená koncepcia záhrady, kvalitná príprava pôdy, výber vhodných rastlín a primeraná starostlivosť v prvých rokoch po založení. Vychádzam z toho, čo ponúka okolie a mikroklíma konkrétnej záhrady a jej jednotlivých častí. Pre všetky druhy prírodných podmienok ponúka príroda riešenie, je však potrebné poznať súvislosti medzi pôdnymi a klimatickými podmienkami a riadiť sa pôvodným výskytom záhradných rastlín. Vtedy nie je potrebné ani umelé zavlažovanie, ani hnojenie. Záhrada založená na týchto princípoch je nielen ekologická ale aj nízkoúdržbová.

Dokonca aj jedlá záhrada sa dá založiť tak, aby nebolo potrebné neustále oranie, kopanie, odstaňovanie buriny, hnojenie a postrekovanie. Vďaka vyvýšeným záhonom môže byť úžitková záhrada aj veľmi dekoratívna (viac sa dozviete v záložke ČLÁNKY ako aj na stránke  www.tailorcarpentry.sk , ktorý vyvýšené záhony realizuje).

Ing. Katarína Sabó