Záhrady s koncepciou.

Záhradu navrhneme v súlade s funkčnými a estetickými požiadavkami zákazníka využívajúc pritom naše znalosti a skúsenosti tak, aby bola výsledná záhrada zároveň jednoducho udržiavateľná a prirodzená.

Výsadbu tvoríme v harmónii s lokálnymi prírodnými podmienkami, záhrada preto prirodzene zapadne do prostredia a okolitej krajiny. Toto hľadisko nepodceňujeme, pretože úzko súvisí so stupňom náročnosti údržby aj ekologickými princípmi, ktoré v maximálnej možnej miere dodržiavame. 

Záhradu považujeme za kúsok prírody preto si nemyslíme, že k jej prosperite je nevyhnutné využívať množstvo technológií a chemických prostriedkov.

Záhrada s premyslenou koncepciou je funkčná a krásna zároveň.

Našou náplňou je návrh záhrady pre oblasť Košice, Košice okolie a Východné Slovensko.

Našou špecialitou je prírodná záhrada, celoročne atraktívne trvalkové výsadby a ekologická koncepcia.