Výber z našich zrealizovaných návrhov.

Prešovský kraj

Táto záhrada pri modernej novostavbe patrí majiteľom s ekologickým zmýšľaním. Pri zakladaní záhrady sme teda nepoužili žiadny chemický prípravok. Bohaté výsadby okrasných tráv a trvaliek sú komponované v prírodnom duchu, stromy a kry poskytujú výsadbám kostru. Záhrada sa realizuje v etapách v úzkej spolupráci s majiteľmi, ktorí časť prác realizovali sami.

Trvalková lúka

V tejto dávnejšie založenej záhrade, kde kostrová výsadba krov a stromov po jej obvode je vyspelá, bol v strede pomerne rozľahlý prázdny priestor pokrytý trávnikom. Výraznou redukciou plochy trávnika sa znížila časová náročnosť jeho údržby, zároveň je záhrada bohatšia na farby. Množstvo kvetín prilákalo motýle, okrasné trávy priniesli pohyb a premenlivosť.

Rekonštrukcia strešnej záhrady.

Na tejto strešnej záhrade boli potrebné zmeny vo výsadbe. Pôvodný krovinatý porast po obvode nahradili jemnejšie okrasné trávy, ktoré nevyžadujú častú údržbu. Odstránili sme aj thuje a rozchodníky a nahradili ich farebnejšími trvalkami. Okrasné trávy a trvalky tvoria zároveň vizuálne premostenie s okolitou krajinou, nadväzujú na okolité lúky.

Košice - juh

Táto uzavretá, malá mestská záhrada sa nachádza v strmom svahu, v polotieni veľkej a veľmi starej jablone. Bola zanedbaná a pôsobila stiesneným dojmom. Podmienkou nového majiteľa bolo zachovanie pôvodného svahu bez terasovania, zachovanie jablone a oddelenie záhrady bráničkou kvôli psíkovi. Jabloň vo veľkej miere prispieva k zachovaniu súkromia. Svojím vzrastom, aj intenzívne voňavými letnými "priesvitnými" jabĺčkami evokuje vidiecku atmosféru aj napriek tomu, že sa záhrada nachádza takmer v centre Košíc. Keďže zo spoločenského priestoru domu na prízemí, aj na poschodí je priamy výhľad do celej záhrady, riešenie priestoru je geometricky výrazné aby bola záhrada zaujímavá počas celého roka. Výsadba ladí s atmosférou miesta a počas vegetačnej sezóny takmer pohltí spevnené plochy. 

Záhrada v okolí Košíc

Táto spoločensky aj rodinne veľmi využívaná záhrada, je výsledkom spoločnej práce s majiteľmi, ktorí všetky práce realizovali samostatne. Ja som dodala výsadbové plány a rozvrhnutie jednotlivých prvkov v priestore okrem terás, ktoré už boli vybudované. Na obrázkoch je zachytená výsadba po 1 roku. Trvalky a trávy sa rozrastajú rýchlo. Na efekt, ktorý vytvorí voľne rastúci živý plot za terasami, ešte čakáme.

Prešov

Trvalkovou výsadbou sme oživili rozsiahly trávnik. Výsadbu sme realizovali v auguste 2017. Fotografie zachytávajú stav tesne po výsadbe.

Košice - sever

Záhrada nachádzajúca sa v širšom centre mesta svojou úpravou zaostávala za elegantným domom, ktorý obklopuje. Rozlohou je skromná, je však veľmi využívaná. Výsadba je jednoduchá, ladená v zelených tónoch. 

Záhrada s bazénom

Z tejto záhrady je každým smerom nádherný výhľad. Preto sme nesadili vysoké živé ploty ani mnoho stromov, ktoré by bránili vo výhľade. Je to otvorená slnečná plocha od severu chránená domom. Veľký trvalkový záhon prepojil úžitkovú časť s vyvýšenými záhonmi s trávnikom a bazénom. Svah smerujúci s vyvýšeným záhonom sme využili na pestovanie byliniek, ktoré plynulo nadväzujú na čiste okrasnú trvalkovú časť popri trávniku so solitérnou brezou.